Galeria Wici prezentuje
Edward Tuz

malarstwo


Urodzony w 1949 roku w Szałsie.
Absolwent Technikum Budowlanego
w Kielcach. Studiował na Politechnice
Świętokrzyskiej w Kielcach.
Od 1978 roku zajmuje sie wyłącznie
działalnością artystyczną tworząc
w dziedzinie rysunku, malarstwa
i projektowania wnętrz.
W 1985 roku
otrzymał uprawnienia Ministra
Kultury i Sztuki do wykonywania
zawodu artysty plastyka.
Jego liczne prace
znajdują się w zbiorach prywatnych
w Polsce, Niemczach i Japonii.
Dorobek twórczy prezentował
na wielu wystawach indywidualnych
i zbiorowych w kraju i za granicą.

O B R A Z Y